Oglądasz starą wersję strony. Nowa strona »

PORADNIA MEDYCYNY PRACY

BEZ KONTRAKTU Z NFZ - działalność na zasadach odpłatnych.
Rejestracja do poradni w pokoju 124 na pierwszym piętrze. tel. 58 66 77 302

Podstawą prawną badań okresowych pracowników jest artykuł 229 § 4 Kodeksu pracy. Badania wstępne, okresowe i kontrolne są wyłącznie przeprowadzane na podstawie skierowania pracodawcy, na jego koszt. Badania okresowe wykonują wyłącznie lekarze uprawnieni do badań profilaktycznych.
Podstawowe zasady przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników wynikających z przepisów medycyny pracy:
- podstawą wykonania badania jest wyłącznie pisemna umowa zawarta między pracodawcą, a podstawową jednostką medycyny pracy – przeprowadzanie badań bez umowy jest niezgodne z prawem, a wystawione w ten sposób zaświadczenia są nieważne (art.12 ustawy o służbie medycyny pracy).
Do podpisania umowy na badania profilaktyczne pracowników, wymagana jest kserokopia NIP oraz REGON firmy.
- warunkiem przeprowadzenia konkretnego badania jest prawidłowo wystawione przez pracodawcę skierowanie na badanie profilaktyczne zawierające informację o narażeniach występujących na danym stanowisku pracy (lekarz ma obowiązek uzupełnienia lub weryfikacji w/wym. informacji jeśli są zbyt lakoniczne lub budzą zastrzeżenia)

zakres poradni: badania pracownicze: wstępne, okresowe, profilaktyczne} na podstawie umów z zakładami pracy,

badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych
badania na prawo jazdy
kwalifikacje do kursów (oprócz sportowych),
zaświadczenia na uczelnię,
kwalifikacje do pracy dla uczniów/studentów np. kolonie itp.
Pliki do pobrania:
- skierowanie na badania profilaktyczne pobierz plik
- umowa badania profilaktyczne pobierz plik
Cennik
110,00 zł - badanie lekarskie : wstępne, okresowe, kontrolne z wydaniem orzeczenia
120,00 zł - badanie lekarskie z wydaniem orzeczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych
NZOZ "Śródmieście " Sp. z o.o. transport sanitarny (przewozy na zlecenie lekarza) 58 743 17 66
Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni 999/112
www.pogotowie.gdynia.pl
tworzymy.pl